University of Westminster (Англия)

Стипендия за кандидатстващи специалност MA European Studies - пълна стипендия, покриваща таксата на обучение на база финансова нужда и отличен успех. 

Стипендия за приети в някоя от магистърските програми на факултета по Media, Art и Design. Тя покрива таксата на обучение и разноските за живот и се отпуска на кандидати с изключителен академичен успех и постижения. Има и няколко стипендии, покриващи само таксата на обучение. 

6 пълни стипендии, покриващи таксата на обучение и разноските за живот на кандидати за бизнес магистратури. Стипендиите се дават на кандидати с отичен академичен успех.

MBA стипендии - до 50% отстъпка от таксата за обучение за отлични кандидати. Срок за кандидатстване – 31 май 2013 г. 
Стипендия David Faddy - отстъпка от 2500 лири от таксата на обучение за кандидат-магистри, приети в специалностите MA Photojournalism или MA Photographic Studies.

University of Hull (Англия)

За MBA кандидати: 25 стипендии от 6200 бр. лири отстъпка от таксата на обучение за кандидат-студенти за MBA програма, редовно обучение. Стипендиите ще се раздават на база професионален опит и академичен успех.

University of Essex (Англия)

3 стипендии по 5000 бр. л. за магистратура по история на изкуствата 
4 стипендии по 5000 бр. л. за магистратура Masters in Public Health или MRes Health Studies 
3000 бр. л. отстъпка от таксата за MBA кандидати с изключителни академични постижения и сериозен управленски опит

University of Hull (Англия)

Университетът предлага няколко стипендии от 1000 бр. лири под формата на отстъпка от таксата за кандидат-магистри в специалности от областта на политиката.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com