ПРИЕМ 2024 - Бакалавърска степен

Какво Ви предстои, ако сте решили да кандидатствате в чужбина за бакалавърска степен?
 • Избор на специалност – Напишете името си с ръката, с която обичайно пишете, а след това и с другата. Усещането на дискомфот и несигурност, когато вършите нещо неприсъщо за вас може донякъде да Ви даде представа защо е толкова важно да се насочите към подходяща за вас професия и респективно да направите информиран избор на специалност, която да Ви доведе до желаната професионална реализация. Дали ще проведете кариерна консултация със специалистите на ДАРБИ или ще се подложите на кариерно тестуване зависи от конкретните нужди на всеки кандидат, но при всички случаи трябва да сте убедени, че вървите в правилната посока.
 • Избор на държава и университет – Консултантите на ДАРБИ са верни съветници в избора на точните университети. Богатият опит и отличното познаване на различните институции в цяла Европа, помага на специалистите на ДАРБИ да предпазят кандидат-студентите от грешки и да ги ориентират  към оптималния избор, съобразно личните характери на съответния кандидат.
 • Явяване на изпит за международен езиков сертификат – Всеки студент, който желае да се обучава на език различен от родния си, трябва да докаже, че владее този чужд език на нужното академично ниво. В някои университети се признава единствено международен сертификат - IELTS / TOEFL, в други е допустимо представянето само на академична справка, че чуждия език е изучаван в училище.
 • Подготовка на необходимите документи – Когато са избрани подходящите университети е важно прецизно да се подготвят нужните документи, за да не се окаже, че едно цяло кандидатстване е провалено, заради незнание как да се попълнят правилно формулярите.
 • Спазване на сроковете и процедурите за кандидатстване – За разлика от кандидатстването в България, в голямата си част Европейските университети провеждат така нареченото „условно кандидатстване”, което в някои случаи се провежда дори година преди започване на обучението. Помощта на ДАРБИ в процеса на кандидатстване е комплексна и наброява  множество действия по различни процедури - попълване и подаване на формуляри, кореспонденция с университетите, междинни консултации в ключовите периоди на кандидатстването, потвърждаване на място, превод и легализация на документи, изпращане на дипломи до университетите.
 • Кандидатстване за студентски кредити, субсидии и стипендии – Като гражданин на ЕС, учещ в университет в друга страна от съюза, от българския студент не може да се изисква заплащане на по-високи учебни такси от местните студенти. Българските студенти имат право и на същите стипендии, покриващи учебните такси, като гражданите на съответната страна.Това правило обаче, не се отнася непременно до заемите и стипендиите за издръжка. Въпреки това някои страни могат да предоставят по своя инициатива стипендии за издръжка на чуждестранни студенти.
 • Кандидатстване за настаняване – Когато имате поне предварителен прием в желания университет идва времето да си резервирате инастаняване. Условията и видовете настаняване варират според държавата и съответния университет, на някои места се предлагатуниверситетски общежития с гарантирани места за първокурсниците, докато други университети изобщо не разполагат със свои общежития и студентите трябва да си намерят удобна квартира за времето на учебната година. За да се справите успешно с предизвикателствата около резервирането студентско настаняване, можете да разчитате на опита на ДАРБИ.
 • Кандидатстване Превод и легализация на диплома за средно образование – Представянето на преведена и легализирана диплома пред университета е задължителен етап от кандидатстването в чужбина, за да се получи окончателния (безусловен) прием. Този процес отнема около 4 седмици и изисква заверяването на документа в МОНМ и МнВР. Ако желаете съдействието ни при заверяването на дипломата ви, свържете се с най-близкия ви офис на ДАРБИ и следвайте инструкциите на консултанта.
 • Превод и легализация на Акта за раждане (за Нидерландия, Франция и Белгия) – Процедурата по кандидатстване в тези три държави включва и едно специфично изискване към кандидатите – представяне на преведен и легализиран дубликат на Акта за раждане. Дубликат на Акта си за раждане можете да издадете в общината по месторождение, а консултантите в ДАРБИ ще ви помогнат с превода и легализацията на документа. Допълнителна информация можете да получите от най-близкия до вас офис на ДАРБИ.
 • Европейска здравноосигурителна карта – Регулацията на здравното осигуряване на студентите в отделните държави е различна. В по-голяма или по-ограничена степен европейските студенти могат да ползват определени здравни услуги безплатно, някои университети изискват от студентите си задължително сключване на здравни застраховки, в други държави режимът е комбиниран. По силата на регламентите на Европейския съюз за координация на системите за социална сигурност, при престой в държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, здравноосиryрените български граждани имат право на спешна и неотложна медицинска помощ. За да получите такава помощ, за сметка на България, е необходимо да представите документ, удостоверяващ правата Ви – Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).
 • Подготовка за заминаване за университета – Когато дойде времето за заминаване в университета, където е приет студента, добре е да отдели малко време за предварителна подготовка и настройка, за това което предстои. От консултантите на ДАРБИ можете да получите ценни съвети за адаптация през първите дни, както и инструкции за неотложните действия, които трябва да се предприемат за записването в университета на място и за задължителните допълнителни регистрации.
Не се колебайте да се свържете с професионалните консултанти на ДАРБИ, ако имате нужда от нашата помощ или съвет. (тел.: 02/988 10 92 или e-mail: uniedu@darbi.eu)

 

ПРИЕМ 2024 - Магистърска степен

magistyrska

Какво Ви предстои, ако сте решили да кандидатствате в чужбина за магистърска степен?
 • Езиков курс в ДАРБИ за IELTS или TOEFL – добре е да започне от рано и да положите тест по езика за получаване на сертификат около началото на 4 курс;
 • Консултация за избор на специалност в Дарби – независимо дали имате точна представа за професионалната си реализация или ще се консултирате със специалистите на ДАРБИ, за да направите своя избор, най-късно до началото на 4 курс трябва да вземете окончателното си решение за желаната специалност, където да специализирате;
 • Избор на университет – в зависимост от академичните Ви резултати и езиковите знания, нашите консултанти могат да Ви помогнат да подберете възможно.
 • Подаване на документи – Обикновено в 4 курс е времето да се заемете с тази задача, тъй като повечето крайни срокове са до пролетта на годината, в която искате да започнете обучението си. Професионалната помощ на ДАРБИ при подаването на нужните документи е от съществено значение, ако желаете безпроблемно кандидатстване и спазване на предвидените срокове и процедури.
 • Цялостна подкрепа – Във всеки един етап от кандидатстването можете да се обърнете за съвет и помощ към ДАРБИ и ние винаги ще откликнем компетентно и отговорно на вашето запитване.
Повече информация за различните специалности, университети, срокове ипроцедури за кандидатстване можете да получите от консултантите на ДАРБИ на телефон 02/988 10 92 или e-mail: uniedu@darbi.eu

 

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com