ДАРБИ, чрез своите професионални консултанти осигурява накандидат-студентите ценна помощ в процеса на кандидатстване в желаните университети в чужбина.

Без ограничение на университетите и без оглед на съществуващите партньорства с тях, можете да сте сигурни, че ще получите адекватен съвет при избора на специалност и университет - къде е най-подходящо да кандидатствате, съобразно личните си академични характеристики и предпочитания. 

По време на същинското кандидатстване, след като подборът на университети вече е осъществен, вашият консултант има грижата да бъдат подготвени и подадени нужните документи, да бъдат спазени всички срокове и процедури, да Ви разяснява предстоящите стъпки и да Ви насочва в осъществяването на специфични процедури, като кандидатстване за заеми и стипендии, за настаняване и легализация на документи. 

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с консултантите на ДАРБИ:

Стъпки за успешно кандидатстване с ДАРБИ в чуждестранни университети:
 1. Разяснителна консултация за възможностите за обучение – Панорамен преглед на възможностите за обучение в чужбина. Включва уточняване на изискванията, сроковете и процедурите за кандидатстване; информация за учебни такси, кредити, стипендии, настаняване, пътуване и застраховане на студентите в различните държави.

  За вземане на информирано решение е важно на кандидат-студентите и техните родители да се представят всички достъпни опции и да се обсъдят възможните алтернативи за провеждане на кандидатстването

 2. ДАРБИ Кариерен тест за избор на специалност – Психологически тест целящ да разкрие потенциала на кандидатите, професионалните области, където биха се реализирали оптимално и специфики в личностния им профил подлежащи на корекции или развитие. Разясняване на перспективите за професионална реализация след придобиване на съответните квалификации

  Кариерният тест на ДАРБИ се отличава с факта, че е разработен за нуждите на кандидат-студентите и отчита специфичните характеристики на тази група ползватели. Това дава отлична възможност да се определят най-подходящите професионални области и университетска специалност, чрез която да се достигне до успешна реализация в желаната сфера.

 3. Проверка на езиковите знания – Писмен тест за определяне на нивото на владеене на чуждия език и при нужда - консултация за допълнителна подготовка и явяване на сертификатен тест.

  Всеки студент, който желае да се обучава на език различен от родния си, трябва да докаже, че владее този чужд език на нужното академично ниво. В някои университети се признава единствено международен сертификат - IELTS/TOEFL, в други е допустимо представянето само на академична справка, че чуждия език е изучаван в училище.

 4. Подбор на университети – ДАРБИ предлага индивидуален, стратегически подбор на специалност, държава и университети според критериите и характеристиките на конкретния кандидат. Изготвяне на списък с университети, чрез анализ на целите на кандидата и съпоставяне с изискванията за прием на различните учебни заведения.

  Консултантите на ДАРБИ са верни съветници в избора на точните университети. Богатият опит и отличното познаване на различните институции в цяла Европа, помага на специалистите на ДАРБИ да предпазят кандидат-студентите от грешки и да ги ориентират  към оптималния избор, съобразно личните характери на съответния кандидат.

 5. Подготовка на документи –  Съдействие при изготвяне на нужните документи, препоръки, CV, инструкции за писане на мотивационно писмо и корекциите му.

  Когато са избрани подходящите университети е важно прецизно да се подготвят нужните документи, за да не се окаже, че едно цяло кандидатстване е провалено, заради незнание как да се попълнят правилно формулярите.

 6. Помощ при писане на Мотивационно писмо и Автобиография – Помощта на ДАРБИ включва даване на общи инструкции и индивидуални корекции на мотивационните писма нужни за кандидатстване, съобразно с изискванията на съответните университети. Съставяне на ефективно CV на кандидата.

  Мотивационното писмо е един от документите за кандидатстване, чиято роля е да открои кандидата от всички останали. Всеки кандидат-студент може да посети безплатните семинари за писане на мотивационно писмо в офисите на ДАРБИ и по време на Изложението „Отворени Врати за Образование в Чужбина” организирано от ДАРБИ.

 7. Администриране на всеки етап от процеса на кандидатстване – Услугата е комплексна и наброява  множество действия по различни процедури - попълване и подаване на формуляри, кореспонденция с университетите, междинни консултации в ключовите периоди на кандидатстването, потвърждаване на място, превод и легализация на документи, изпращане на дипломи до университетите.

  За разлика от кандидатстването в България, в голямата си част Европейските университети провеждат така нареченото „условно кандидатстване”, което в някои случаи се провежда дори година преди започване на обучението.

 8. Студентски заеми и Стипендии – Съдействието на ДАРБИ се състои в попълване и комплектуване на нужните формуляри и документи, следване на предвидените процедури до получаване на заема или стипендията.

  Като гражданин на ЕС, учещ в университет в друга страна от съюза, от българския студент не може да се изисква заплащане на по-високи учебни такси от местните студенти. Българските студенти имат право и на същите стипендии, покриващи учебните такси, като гражданите на съответната страна. Това правило обаче, не се отнася непременно до заемите и стипендиите за издръжка. Въпреки това някои страни могат да предоставят по своя инициатива стипендии за издръжка на чуждестранни студенти.

 9. Подготовка на документите за виза, където има нужда – макар тази процедура да е вече с много ограничено поле на приложение по отношение на основните образователни дестинации, все още има държави като САЩ и Канада, където сложните консулски процедури са сериозна пречка пред кандидат-студентите.

 10. Настаняване и заминаване за университета – Заявяване на желаното от студента настаняване, резервиране на полет, сключване на застраховки и ориентация преди заминаване.

  След като вече е приет в желания университет всеки студент трябва да подсигури настаняването си и да резервира билет за пътуването си до университета.
За да изберат най-подходящия университет и специалност и да са сигурни какво им предстои в процеса на кандидатстване, препоръчително е кандидат-студентите да се консултират със специалистите на ДАРБИ: 
 • Офис Варна - тел.: 052 632 001; 0878 696 112; e-mail:officevarna@darbi.eu
 • Oфис София - тел.: 02 988 10 92; e-mail:uniedu@darbi.eu
 • Свържи се с консултант

  Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com