Календар на кандидатстването 2021
Важни срокове и процедури за кандидатстване в чужбина
Свържете се с консултантите на ДАРБИ, за да получите ценна помощ в процеса на кандидатстване в желаните университети в чужбина.
СЕПТЕМВРИ 2020           

Езикова подготовка

- Курс по английски език и регистрация за изпит IELTS
(подготвителните IELTS курсове стартират през септември и октомври)

Великобритания

- Попълване на кариерен тест за окончателен избор на специалност
- Подбор на най-подходящите университети - записване за консултация в ДАРБИ 
- 05.09.20 - активиране на електронната система UCAS за подаване на документи за прием през септември 2020
- 17.09.20 - начало на курс за Портфолио

ОКТОМВРИ 2020

Европа

- 19.09.20 - Виртуално Изложение „Уча в чужбина и България” - www.vefbulgaria.com 
(изисквания, срокове и процедури за кандидатстване)

Великобритания - 15.10.20 - крайна дата за подаване на документи за Oxford University, University of Cambridge и специалностите Стоматология, Хуманна и Ветеринарна медицина
НОЕМВРИ 2020 Нидерландия - Започва подаването на документи за прием през септември 2021
Франция - Подбор на университети според актуализираните условия за прием през септември 2021
Ирландия - 05.11.20 - Активиране на електронна система за подаване на документи в Ирландия
ДЕКЕМВРИ 2020
Великобритания - до 15.12.20 - провеждане на лични интервюта с предварително селектирана група кандидати в Oxford University и University of Cambridge
ЯНУАРИ 2021

Великобритания

- 15.01.21 - крайна дата за приоритетно подаване на документи от европейските студенти (късни кандидатури се разглеждат, ако останат свободни места)

Швеция - 15.01.21 - краен срок за кандидатстване в Швеция за септемврийски прием - първи етап (някои от университетите обявяват места и на втори етап - до 15 април)
Нидерландия - 15.01.21 - краен срок за кандидатстване за програми с децентрализирана селекция в Нидерландия
Финландия - 24.01.21 - краен срок за кандидатстване във Финландия за септемврийски прием (важи за повечето университети)
Франция Януари - Март 2021 - период за кандидатстване в държавните университети във Франция за бакалавърски програми
ФЕВРУАРИ 2021 Езикова подготовка - Курс по английски език и регистрация за изпит IELTS
(подготвителните IELTS курсове стартират през февруари, март и април)
МАРТ 2021

Дания

- 15.03.21 - краен срок за кандидатстване за бакалавърска степен в Дания (важи за повечето университети)

Италия / Испания - 13.03.21 - информационен ден за кандидатстване в Италия и Испания
АПРИЛ 2021

Великобритания

- Април-май 2021 - подаване на документи за студентски кредит
- Април-юни 2021 - подаване на документи за настаняване

Нидерландия - Април-май 2021 - краен срок за кандидатстване в изследователските университети в Нидерландия
МАЙ 2021

Великобритания

- 02.05.21 - краен срок за получаване на оферти от кандидатите, подали молби в UCAS преди 15.01.21

Нидерландия - Май-юни 2021 - подаване на документи за настаняване
Германия - 31.05.21 - краен срок в много специалности за кандидати, завършили средно образование преди юни 2021
Люксембург Януари - Май 2021 - период за кандидатстване в университета в Люксембюрг за бакалавърски програми.
 ЮНИ 2021

 Германия

- 30.06.21 - краен срок за подаване на документи за някои специалности - често с приемен изпит 
Великобритания - 30.06.21 - последна дата за приемане на молби в UCAS (получените след тази дата кандидатури се разглеждат в „Clearing” сесията)
- Юни 2021 – познавателна среща на приетите студенти
 ЮЛИ 2021

 Германия

- 15.07.21 - краен срок за получаване на документите и дипломите на кандидатите за почти всички бакалавърски програми 

Великобритания Нидерландия - Юли 2021 - изпращане на резултатите от дипломата за средно образование на кандидатите до университетите и записване в избраното учебно заведение
Австрия - Юли - август 2021 - период за кандидатстване в австрийските университети
Белгия 15.07.21 - Краен срок за изпращане на български дипломи за приравняване с белгийските. Вторият етап на кандидатстването в Белгия протича през месеци юли-август.
АВГУСТ 2021

Великобритания

- Получаване на окончателен прием, разпределяне на настаняване и записване в избрания университет

Нидерландия - След 20 август 2021 - начални дати за пристигане в университета и започване на учебната година

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com