Важни срокове и процедури за кандидатстване в чужбина
прием за учебната 2024-25 година
Свържете се с консултантите на ДАРБИ, за да получите ценна помощ в процеса на кандидатстване в желаните университети в чужбина.
СЕПТЕМВРИ 2023          

Езикова подготовка

- Курс по английски език и регистрация за изпит IELTS
(подготвителните IELTS курсове стартират през септември и октомври)

Великобритания

- Попълване на кариерен тест за окончателен избор на специалност
- Подбор на най-подходящите университети - записване за консултация в ДАРБИ 
- 05.09.23 - активиране на електронната система UCAS за подаване на документи за прием през септември 2024
- 08.10.23 - начало на курс за Портфолио

ОКТОМВРИ 2023

Европа

-  Изложение „Уча в чужбина и България” - 16.09.23 - София / 24.09.23 - Варна
(изисквания, срокове и процедури за кандидатстване)

Великобритания - 15.10.23 - крайна дата за подаване на документи за Oxford University, University of Cambridge и специалностите Стоматология, Хуманна и Ветеринарна медицина
НОЕМВРИ 2023 Нидерландия - Започва подаването на документи за прием през септември 2024
Франция - Подбор на университети според актуализираните условия за прием през септември 2024
Ирландия - 06.11.23 - Активиране на електронна система за подаване на документи в Ирландия
ДЕКЕМВРИ 2023
Великобритания - до 15.12.23 - провеждане на лични интервюта с предварително селектирана група кандидати в Oxford University и University of Cambridge
ЯНУАРИ 2024

Великобритания

- 26.01.24 - крайна дата за приоритетно подаване на документи от европейските студенти (късни кандидатури се разглеждат, ако останат свободни места)

Швеция - 15.01.24 - краен срок за кандидатстване в Швеция за септемврийски прием - първи етап (някои от университетите обявяват места и на втори етап - до 15 април)
Нидерландия - 15.01.24 - краен срок за кандидатстване за програми с децентрализирана селекция в Нидерландия
Финландия - 24.01.24- краен срок за кандидатстване във Финландия за септемврийски прием (важи за повечето университети)
Ирландия - 20.01.24 (17:00) - Приоритетно кандидатстване през електронната система, с намалена такса за кандидатстване от €30. На 1.02.24 изтича и редовната сесия за подаване на документи през CAO.
Франция Януари - Март 2024 - период за кандидатстване в държавните университети във Франция за бакалавърски програми
ФЕВРУАРИ 2024 Езикова подготовка - Курс по английски език и регистрация за изпит IELTS
(подготвителните IELTS курсове стартират през февруари, март и април)
МАРТ 2024

Дания

- 15.03.24 - краен срок за кандидатстване за бакалавърска степен в Дания (важи за повечето университети)

Италия / Испания - 12.03.24 - информационен ден за кандидатстване в Италия и Испания
АПРИЛ 2024

Великобритания

- Април-май 2024 - подаване на документи за студентски кредит
- Април-юни 2024 - подаване на документи за настаняване

Нидерландия - Април-май 2024 - краен срок за кандидатстване в изследователските университети в Нидерландия
МАЙ 2024

Великобритания

- 02.05.22 - краен срок за получаване на оферти от кандидатите, подали молби в UCAS преди 26.01.24

Нидерландия - Май-юни 2024 - подаване на документи за настаняване
Германия - 31.05.22 - краен срок в много специалности за кандидати, завършили средно образование преди юни 2024
Люксембург Януари - Май 2024 - период за кандидатстване в университета в Люксембюрг за бакалавърски програми.
 ЮНИ 2024

 Германия

- 30.06.24 - краен срок за подаване на документи за някои специалности - често с приемен изпит 
Великобритания - 30.06.24 - последна дата за приемане на молби в UCAS (получените след тази дата кандидатури се разглеждат в „Clearing” сесията)
- Юни 2024 – познавателна среща на приетите студенти
 ЮЛИ 2024

 Германия

- 15.07.24 - краен срок за получаване на документите и дипломите на кандидатите за почти всички бакалавърски програми 

Великобритания Нидерландия - Юли 2023 - изпращане на резултатите от дипломата за средно образование на кандидатите до университетите и записване в избраното учебно заведение
Австрия - Юли - август 2024 - период за кандидатстване в австрийските университети
Белгия - 15.07.24 - Краен срок за изпращане на български дипломи за приравняване с белгийските. Вторият етап на кандидатстването в Белгия протича през месеци юли-август.
Ирландия - до края на юли се изпращат преведени и легализирани дипломи за средно образование, за участие в пурво класиране, което е най-често в края на август (точните дати се обявяват по-късно в кампанията).
АВГУСТ 2024

Великобритания

- Получаване на окончателен прием, разпределяне на настаняване и записване в избрания университет

Нидерландия - След 20 август 2024 - начални дати за пристигане в университета и започване на учебната година

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com