В съвременния свят младите хора имат необходимост непрекъснато да развиват нови умения. От тях се очаква да имат не само придобит опит и различни знания, но и добро владеене на поне два чужди езика. В продължение на години ученици от цял свят, на възраст от 14 до 18 години, участват в процеса на международно общуване, като взимат участие в програми за културен и образователен обмен. Освен явните предимства за непосредствените участници в обменните програми, международната размяна на учащи има съществена роля за по-доброто взаимодействие между хората от различните държави.
ДАРБИ има дългогодишен  опит в провеждане на програмата за културен обмен “Една учебна година” във Великобритания, Ирландия, Германия, и Франция.
Всички младежи, които се обучават по тази програма, живеят в приемни семейства - доброволци, които се подбират според техния принос и желание да са домакини на чуждестранен ученик. Повече от 1000 представители на програмата в Европа и САЩ работят целогодишно по намиране на най-подходящите семейства. Всички приемни семейства имат две общи черти - топлина и щедрост. Семействата очакват с нетърпение своите приемни деца и правят всичко възможно те да се чувстват като у дома си.
В програмата ”Classic” участват едни от най-добрите държавни училища. Това е традиционната обменна програма. Учениците имат възможност да се запишат за 2 или 3 месечен престой, един учебен срок или една учебна година; да изберат учебните курсове, които ще следват по време на програмата; да се подготвят и явят на изпити за сертификат за владеене на езика. Младите хора стават членове на едно многонационално общество, участвайки в училищния живот, който е изпълнен с различни дейности и приятни преживявания.
В някои от държавите се предлага и програмата “Select”. Участниците в тази програма могат да избират пансионатно училище сред тези, които участват в програмата и да се запишат за престой от една учебна година или един учебен срок.
Учебната година и в двете програми започва през август или септември и завършва през май или юни, а в някои държави и през юли.
За всички участници по избрана програма организаторите предлагат организиран Welcome Camp, като за различните държави, той се провежда в различни градове и всеки, който желае, може да вземе участие в него. Преди да заминат за своето приемно семейство, участниците в програмата ще имат възможност да се запознаят с новата държава, да се адаптират към новата среда и да се запознаят с регионалния си координатор. 

Welcome Camp със сигурност е първият чудесен спомен от годината в чужбина на много ученици.
За участниците в програмата се предлагат допълнително и екскурзии през годината - Discover & Explore - възможност да се посетят непознати места, но и да се опознае още повече приемната държава.
Кой може да участва в програмата?

За участие в програмата има няколко задължителни условия, на които всеки кандидат трябва да отговаря:

  • За да можете да участвате в програмата, трябва да сте редовен ученик на възраст от 14 до 18 години. 
  • Трябва да владеете езика на съответната държава поне на ниво В2 /за скандинавските държави може и английски език/.
  • Да имате среден успех за последните три години на обучение над 4.50.
Интервюто и тестът по език са задължителни за всеки кандидат.
Препоръчително е кандидатстването по програмата да започне в края на календарната година, преди годината, в която участника следва да започне обучението си в избраната държава. За подготовката е необходимо да се отдели време, за да може да се подготвят всички необходими документи, изисквани от организацията-партньор. След приключването на програмата всеки участник получава сертификат за завършен клас.
Готови ли сте да започнете да мислите глобално? Направете тази първа вълнуваща стъпка с нас! Ако имате необходимата нагласа, резултатите ще бъдат само положителни!

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com