Програмата “Една учебна година в Ирландия” съществува повече от 25 години. Целта й е да допринесе за разбирателство между народите - чрез обменни и учебни културни програми. Програмата работи с множество от най-добрите държавни училища във всички части на Ирландия.

Учениците имат възможност да избират между пансионатни училища и настаняване при ирландско семейство с посещаване на държавно училище. Програмата може да бъде за 1 или 2 семестъра, или за цялата година от 3 семестъра. Училищата са смесени и/или само за момчета/момичета и предлагат богат избор на предмети. Участниците в програмата споделят своите обичаи и култура с новите си ирландски приятели, а в замяна получават познания за многообразието на културата на Ирландия, опознават езика й и неговите особености.

За да можете да участвате в програмата, трябва:

 • Да сте редовен ученик на възраст между 13 и 18 години;
 • Да владеете английски език поне на средно ниво;
 • Да имате среден успех (над 4) за последните две години на обучение. 

Необходима Ви е попълнена регистрационна форма, препоръка от преподавател, академична справка за изучаваните предмети и получените оценки за последните две години и лична мотивация за участие в програмата.

Цената включва:

 • Настаняване в пансионатно училище или в семейство (в зависимост от програмата)
 • Изхранване на пълен пансион (при приемното семейство или в пансионатното училище)
 • Избор на подходящо училище;
 • Регистриране и такса записване;
 • Училищна униформа;
 • Пакет информационни материали за програмата;
 • Настойничество и консултиране;
 • Месечен доклад за прогрес;
 • Документ за завършен съответен срок.

Държавно училище с настаняване при приемно семейство:

Срок за записване Цена
до 30.04.2016 с начало м. 09.2016  
 09 - 12.2016 - 1 семестър  6 775 EUR
 09.- 03.2017 – 2 семестъра  10 950 EUR
 09 - 05.2017 – 3 семестъра  12 750 EUR
до 30.09.2016 – с начало м.01.2017  
01 - 03.2016 – 1 семестър 6 525 EUR
01 - 05.2017 – 2 семестъра 9 700 EUR

Пансионатно училище:

Срок за записване Цена
до 30.03.2016 - с начало м.09.2016
3 семестъра (цяла учебна година) 14 500 – 30 000 EUR

Забележка: Такса за кандидатстване 100 EUR.

Депозит при записване: 300 EUR. за държавните училища, около 2000 EUR за пансионатните.

Информация и записване:

София 1000, пл. “Св.Неделя” 4
тел. 02/ 988 0340, 988 1082
e-mail: sledu@darbi.eu , www.darbi.eu 

или в офисите ни във Варна, Бургас и Плевен

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com