В съвременния свят младите хора имат необходимост да развиват непрекъснато нови умения. От тях се очаква да имат не само придобит опит и различни умения, но и добро владеене на поне два чужди езика. В продължение на години  млади хора от цял свят,  на възраст от 14 до 18 години, участват в процеса на международно общуване, като взимат участие в програми за културен и образователен обмен. Освен явните предимства за непосредствените участници в обменните програми, международната размяна на учащи се има съществена роля за по-доброто взаимодействие между хората от различните държави.

Edna Uchebna Godina

Консултантската къща за образование в чужбина „Дарби” има дългогодишен  опит в провеждане на програмата  за културен обмен“Една учебна година” в САЩ, Англия, Ирландия, Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Дания, Финландия, Норвегия и Испания.

Всички младежи, които се обучават по тази програма, живеят в приемни семейства-доброволци, които се подбират според техния  принос и желание да са домакини на чуждестранен ученик. Повече от 1000 представители на програмата  в Европа и САЩ работят целогодишно по намиране на най-подходящите семейства. Всички приемни семейства имат две общи черти – топлина и щедрост. Семействата очакват с нетърпение своите приемни деца и правят всичко възможно те да се чувстват  като в свой дом.

В програмата участват едни от най-добрите държавни училища. Учениците имат възможност да се запишат за 2, 3, 5 или 10 месечен престой; да изберат учебните курсове, които ще следват по време на програмата; да се подготвят и се явят на изпити за сертификат за владеене на езика; с помощта на педагозите от училището да направят проучване на висшите учебни заведения, ако имат изразено желание да продължат в бъдеще образованието си в същата държава. Младите хора стават членове на едно многонационално общество, участвайки в училищния живот, който е изпълнен с различни дейности и приятни преживявания. 

Учебната година започва през август или  септември и завършва през май или юни. Учебната програма в САЩ се състои от 6 или 7 предмета, от които само два са задължителни – английски език и американска история. В германските училища заниманията са на групи  и дискусиите са често срещан метод на обучение.  Активното участие в извънкласните дейности е естествен начин за непосредственото възприемане  на изискванията в новото   училище и прекрасен начин за намиране на нови приятели.

Кой може да участва в програмата?

За участие в програмата има няколко задължителни условия, на които трябва да отговаря всеки  кандидат- участник.

  • За да можете да участвате в програмата, трябва да сте редовен ученик на възраст от 14 до 18 години. 
  • Трябва да владеете езика на съответната държава поне на ниво В2 /за скандинавските държави може и английски език/.
  • Да имате среден успех за последните три години на обучение над 4.50.

Интервюто и теста по езика са задължителни за всеки кандидат.

Кандидатстването по програмата е най-добре да започне в края на календарната година, преди годината, в която участника следва да започне обучението си в избраната държава. За подготовката е необходимо да се отдели време, за да може комплекта от документи да придобие вида, изискван от организацията-партньор. Всеки участник в програмата , след нейното приключване, получава сертификат за завършен клас. Обикновено този документ придобива съществено значение при кандидатстване за продължаване на образованиетоили при кандидатстване за работа.

За голяма част от участниците в обменната програма следването в чужд университет започва точно от участието им в тази програма, а натрупаните впечатления и житейски опит остават за цял живот.

Готови ли сте да започнете да мислите глобално? Направете тази първа вълнуваща  стъпка с нас. Ако имате необходимата нагласа, резултатите могат да бъдат само положителни.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com